Bijeenkomsten 2019/2020

De bijeenkomsten zijn steeds in De Schakel te Nijkerk, van 19.30 tot 21.30 uur.

Bijeenkomst 1 (10 oktober 2019): Kaf, koren en kwaliteit

Vooruitgang of wildgroei? In de pers was er de afgelopen weken veel aandacht voor het grote aantal (stress)coaches in Nederland. De toon en teneur was negatief; er zou veel kaf onder het koren zijn en kwaliteitsbewaking noodzakelijk. Aan de hand van het TvC-artikel ‘Gevaarlijke wildgroei aan coaches?‘ – geschreven namens het PAC – gaan we met elkaar in gesprek.

Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 2 (7 november): Het systeem; buigen, stimuleren of vechten?

Carel Boers, coach en klokkenluider bij de politie, zal te gast zijn. Wat waren zijn overwegingen om de publiciteit te zoeken met een open brief aan de korpschef over de misstanden binnen de politieorganisatie? Wat zijn de gevolgen van dit handelen?

Bijeenkomst 3 (23 januari 2020): Ken uzelve, de ideologie van de persoonsontwikkeling

(Wat) moeten we nou een leven lang leren?

Bijeenkomst 4 (5 maart 2020): De coach als burger

Gesprek aan de hand van het gedachtegoed van Herman Tjeenk Willink.

Welkom en aanmelden

Je bent van harte welkom. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de LVSC. Via hun website kun je je aanmelden.